Aktualności Aktualności

Wspólna inwestycja drogowa

W dniu 24 maja r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tykocinie, Piotr Gołembiewski - Nadleśniczy Nadleśnictwa Knyszyn oraz Mariusz Dudziński – Burmistrz Tykocina podpisali umowę dot. wspólnego przedsięwzięcia publicznego, w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej.

Lasy Państwowe wsparły finansowo kwotą 50 000, 00 zł realizację przedsięwzięcia obejmującego zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. 105493 B na odcinku od granicy m. Łopuchowo w kierunku m. Stelmachowo o łącznej długości 1300 mb.”

Inwestycja jest realizowana przez Gminę Tykocin, oraz Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Knyszyn, a szacunkowy koszt wynosie 100 000,00 zł.

Realizacja wspólnego przedsięwzięcia poprawi warunki przemieszczania się dla lokalnej społeczności oraz umożliwi przejazd pojazdów świadczących usługi na rzecz prowadzenia gospodarki leśnej.

Działania te są prowadzone w ramach społecznej odpowiedzialności Lasów Państwowych, zgodne z postanowieniami Zarządzenia nr 58 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z  07 sierpnia 2018 r. w sprawie realizacji w Lasach Państwowych wspólnych przedsięwzięć drogowych, mających związek z gospodarką leśną.  

Przedsięwzięcie wspólne kolejnym jest przykładem współpracy Nadleśnictwa Knyszyn z  jednostkami samorządu terytorialnego.