Asset Publisher Asset Publisher

„Hej bystrzaku, nocny marku, co Ty wiesz o naszym Parku?"

„Hej bystrzaku, nocny marku, co Ty wiesz o naszym Parku? – przyrodniczo-edukacyjna gra internetowa” to projekt realizowany przez Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Jest to gra internetowa sprawdzająca znajomość walorów przyrodniczych Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej. Skierowana do szerokiego grona odbiorców: dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych którzy chcą pogłębić swoją wiedzę o parku. Głównym celem gry jest uświadomienie rangi Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej w odbiorze społecznym, a także wzrost świadomości ekologicznej wśród społeczności lokalnej: dzieci, młodzieży  
i dorosłych.

Quiz dostępny jest na stronie: https://gry.wielkilas.pl/gra-quiz/