Asset Publisher Asset Publisher

Konsultacje społeczne

Nadleśnictwo Knyszyn informuje, iż zgodnie z wymogami Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce, trwa procedura konsultacji społecznych dotycząca wyznaczania (aktualizacji) na podstawie kryteriów Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce ekosystemów referencyjnych (ONG).

Kryterium: 6.4.1. „Zarządzający lasami o dużych powierzchniach wyznacza, zachowuje i zaznacza na mapach przykłady istniejących w krajobrazie ekosystemów (tzw. ekosystemy referencyjne, Representative Sample Areas). W pierwszej kolejności jako ekosystemy referencyjne wyznaczane są powierzchnie w stanie naturalnym lub maksymalnie zbliżonym do naturalnego. Takie obszary, stosownie do ich planów są pozostawione bez ingerencji w naturalnym stanie.”

 

Na terenie Nadleśnictwa Knyszyn aktualnie jest wyznaczonych 695,03 ha powierzchni referencyjnych. Po aktualizacji powierzchnia obszarów referencyjnych wzrośnie o 37,29 ha.

 

Wnioski i uwagi można zgłaszać w formie pisemnej do dnia 17.02.2022 r. na adres:

Nadleśnictwo Knyszyn

Al. Niepodległości 31

19-101 Mońki

oraz elektronicznie:

knyszyn@bialystok.lasy.gov.pl