Asset Publisher Asset Publisher

Konkurs na Pierwszą ”Biebrzańską Miss”!

Biebrzański Park Narodowy, w porozumieniu z Instytutem Biologii Ssaków w Białowieży, organizuje konkurs na Biebrzańską Miss Alei.

Biebrzański Park Narodowy, w porozumieniu z Instytutem Biologii Ssaków w Białowieży, organizuje konkurs na Biebrzańską Miss Alei.

 

 

Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum) z gmin: Augustów, Bargłów Kościelny,  Lipsk, Sztabin, Tykocin, Grajewo, Radziłów, Rajgród, Jedwabne, Wizna, Goniądz, Jaświły, Mońki, Trzcianne, Dąbrowa Białostocka, Nowy Dwór, Suchowola, Rutki - zlokalizowanych w granicach obszarów Natura 2000. Do konkursu są przyjmowane zgłoszenia od osób indywidualnych, jak też zgłoszenia grupowe.

Celem konkursujest zwrócenie uwagi i zaangażowanie społeczeństwa w ochronę rodzimego krajobrazu kulturowego, promowanie gatunków rodzimych. Jak też zwrócenie uwagi na zagrożenia wynikające z wprowadzania gatunków obcego pochodzenia. Gatunki inwazyjne stanowią jedno z najważniejszych przyczyn spadku liczebności ptaków wodno-błotnych w dolinie Biebrzy.

Szczegóły konkursu: regulamin oraz formularze zgłoszeniowe na stronie www.biebrza.org.pl w zakładce Konkursy

Bezpośredni link:

http://www.biebrza.org.pl/774,konkurs-biebrzanska-miss-alei.html

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ ZE SZCZEGÓŁAMI!