Aktualności Aktualności

Podpisano porozumienie ws. kładki wśród źródlisk w Krzemiance

W dniu 30 listopada 2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku p. Beata Bezubik podpisała porozumienie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Knyszyn p. Piotrem Gołembiewskim w sprawie realizacji projektu „Kładka wśród źródlisk w Krzemiance”.

Stara kładka z tytułu długiego okresu użytkowania na terenie podmokłym stwarzała niebezpieczeństwo dla jej użytkowników oraz wymagała ciągłych napraw i kosztownych konserwacji. Nowo wybudowana zapewni bezpieczeństwo oraz będzie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Pomysłodawcą i inicjatorem projektu „Kładka wśród źródlisk w Krzemiance”  ukierunkowanego na poprawę  infrastruktury turystycznej w  rezerwacie przyrody jest zarządca terenu – Nadleśnictwo  Knyszyn. Przedsięwzięcie  zostanie  zrealizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Białymstoku, przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w ścisłej  współpracy z Nadleśnictwem Knyszyn.

W ramach projektu zostanie wykonana konserwacja i remont kładki w terminie do 13.10.2023r. Zaplanowane działania ochronne poprawią bezpieczeństwo osób odwiedzających rezerwat przyrody Krzemianka, a ponadto  przyczynią się do ochrony najcenniejszych przyrodniczo fragmentów tego wyjątkowego ekosystemu leśnego.