Asset Publisher Asset Publisher

Informacja o nabywaniu lasów

Na podstawie Zarządzenia nr 79 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zasad powiększenia zasobów leśnych w wyniku nabywania lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia przez jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, w oparciu o art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021r, poz. 1275 ze zm.), oraz § 6 Statusu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,

Nadleśniczy Nadleśnictwa Knyszyn informuje o chęci zakupu lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia od firm i osób prywatnych. Nabywanie gruntów, w tym przeznaczonych do zalesienia odbywa się na podstawie przepisów ustawy o lasach,
w szczególności art. 37 ust.1 ustawy o lasach.

        Szczegółowe informację można uzyskać w siedzibie Nadleśnictwa Knyszyn przy
ul. Aleja Niepodległości 31 w Mońkach lub pod nr. telefonu 85 727 82 11.