Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Osobą odpowiedzialną za kontakt z mediami jest :

Sławomir Iwanicki 

 tel. (085)727 82 27, 693 392 308

e-mail: slawomir.iwanicki@bialystok.lasy.gov.pl