Asset Publisher Asset Publisher

Hodowla Lasu

Czym zajmuje się dział gospodarki leśnej zwany hodowlą lasu

Hodowlą lasu nazywamy całość zadań związanych z odnawianiem, zalesianiem i pielęgnowaniem lasu.

[odnowienie lasu - to sadzenie lasu w miejsce wyciętego już dojrzałego drzewostanu]

[zalesienie - to sadzenie lasu na gruntach który były użytkowane inaczej np. rola, łąka ...]

[pielęgnowanie -  są to wszelkie praca mające na celu poprawienie warunków wzrostu oraz kondycji uprawianych drzew]

Zalesienie nieużytków Leśnictwo Wizna
fot. Stanisław Bujno

W ramach tego działu gospodarki leśnej co roku na naszym terenie odnawia się około 100 ha lasu. Tą ogromna pracę wykonują zakłady usług leśnych. Leśniczy dla każdej odnawianej powierzchni wykonuje plan odnowienia, zawierający takie szczegóły jak rozmieszczenie na powierzchni odpowiednio dobranych gatunków, ich ilość sposób sadzenia i więźbę, czyli odległość między poszczególnymi sadzonkami.

  

Odnowienie lasu w Leśnictwie Przewalanka
fot. Mariusz Daniłowski

 

 

Prace hodowlane nie kończą się jednak wiosną w okresie letnim wykasza się chwasty na uprawach, często więcej niż jeden raz, pomaga to młodym drzewkom we wzroście. Pielęgnację wykonuje się przez kilka pierwszych lat życia uprawy, ich powierzchnia na terenie naszej jednostki wynosi około 200 ha rocznie.

  

Połączone zabiegi CP oraz zabezpieczenie przed zwierzyną
fot. Krzysztof Terlecki

Późnym latem i zimą wykonuje się pielęgnację w starszych uprawach i młodnikach zwane czyszczeniami wczesnymi lub późnymi polegają one na wycinaniu wadliwych drzewek oraz tych niepożądanego gatunku. Takie zabiegi na naszym terenie zajmują około 190 ha rocznie. Poza tym wykonywane są zabiegi pielęgnacyjne przez cały rok w drzewostanach zwane trzebieżami wczesnymi i późnymi.