Asset Publisher Asset Publisher

Lasy prywatne

Nadzór nad lasami prywatnymi

Nadleśnictwo Knyszyn prowadzi nadzór w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa  na pow. 18122 ha. W zasięgu Nadleśnictwa Knyszyn znajdują się 2 starostwa, Mońki, Białystok , które na podstawie zawartego porozumienia powierzają  prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Nadleśnictwa Knyszyn.

Obowiązki i prawa właścicieli lasów wynikają z postanowień ustawy o lasach. Gospodarowanie w lasach prywatnych prowadzone jest przez właścicieli według uproszczonego planu urządzenia lasu lub decyzji starosty wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów. Dokumenty te określają także wielkość dopuszczalnego pozyskania drewna na danym terenie. Co istotne, właściciel lasu prywatnego może zgodnie z prawem zakazać wstępu na jego teren, oznaczając go odpowiednimi tablicami. Z uprawnienia tego właściciele lasów z reguły nie korzystają.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej.

Wykaz Leśniczych, Podleśniczych, którzy prowadzą nadzór w następujących gminach oraz  dyżurują w gminach. Kontakt telefoniczny jest możliwy od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Starostwo Mońki

  1. Leśniczy Mariusz Wojtulewicz prowadzi nadzór w lasach prywatnych w gminie Jaświły i Jasionówka. Kontakt z leśniczym można uzyskać pod numerem telefonu 609 558 044 lub spotkać się na dyżurze w gminie Jasionówka w każdy wtorek , w gminie Jaświły w każdą środę od 9:00 do 11.00.
  2. Leśniczy Krzysztof Terlecki prowadzi nadzór w lasach prywatnych w gminie Mońki, oraz w gminie Knyszyn. Kontakt z leśniczym można uzyskać pod numerem telefonu 609-558-046 lub spotkać się w kancelarii leśniczego w Mońkach przy ul. Zielonej 26 w godz. 8.00-10.00 w każdy poniedziałek. Nadzór prowadzi również podleśniczy Piotr Żukowski dostępny pod nr tel. 507454069. Dyżur w gminie Knyszyn w każdy czwartek od 8.00-10.00.
  3. Leśniczy Tomasz Gajewski, prowadzi nadzór w lasach prywatnych w gminie Goniądz. Kontakt z leśniczym można uzyskać pod numerem telefonu 509 757 270 lub spotkać się na dyżurze w gminie Goniądz w każdy poniedziałek od 8.00 do 10.00.
  4. Podleśniczy Eugeniusz Wilczewski prowadzi nadzór w lasach prywatnych w gminie Trzcianne. Kontakt można uzyskać pod numerem telefonu  604 493 789 lub spotkać się na dyżurze w gminie  Trzcianne w każdy  wtorek  od 8.00 do 10.00.
  5. Podleśniczy Grzegorz Bagiński prowadzi nadzór w lasach prywatnych w gminie Krypno. Kontakt można uzyskać pod numerem telefonu  606 945 991 lub spotkać się na dyżurze w gminie Krypno w każdy czwartek od 9.00 do 11.00.

Starostwo Białystok

  1. Podleśniczy Grzegorz Bagiński prowadzi nadzór w lasach prywatnych w gminie Tykocin. Kontakt ze Specjalistą można uzyskać pod numerem telefonu  606 945 991 lub spotkać się na dyżurze w gminie Tykocin w każdy wtorek od 9.00 do 11.00.
  2. Leśniczy Janusz Tołczyk  prowadzi nadzór w lasach prywatnych w gminie Zawady Kontakt z leśniczym można uzyskać pod numerem telefonu 607 107 774 lub spotkać się na dyżurze w gminie Zawady  w każdy piątek od 8.00 do 10.00