Asset Publisher Asset Publisher

Pomniki przyrody

Pomniki Przyrody

Formą indywidualnej ochrony przyrody, której podlegają obiekty mogące mieć szczególne znaczenie są pomniki przyrody. Na omawianym obszarze pomnikami są grupy drzew, aleja drzew, pojedyncze drzewa oraz głazy narzutowe. O nadaniu danemu drzewu statusu pomnika przyrody decydować może wyróżniający je spośród otoczenia: sędziwy wiek, niezwykły kształt, pokrój, wielkość i znaczenie historyczne.

W granicach administracyjnych Nadleśnictwa Knyszyn według wykazu Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody znajduje się 7 pomników przyrody.

Pomnik przyrody fot. Bogusław Czarniecki