Asset Publisher Asset Publisher

Zasoby Leśne

Sosna fot. Bogusław Czarniecki

 

Na terenie naszego nadleśnictwa nieznacznie przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 72 lata, a przeciętna zasobność  przekracza 324 m3/ha.

Udział siedlisk leśnych:

49% - bory i bory mieszane (drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej So i Św)

44 % - lasy i lasy mieszane (drzewostany z przewagą gatunków liściastych)

4 % - olsy i olsy jesionowe ( drzewostany porastające żyzne, bagienne tereny)

 

Udział gatunków lasotwórczych:

71% sosna

11% brzoza

8% olsza

7% świerk

2% dąb

1% pozostałe

Udział drzewostanów w klasach wieku:

(Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat)

7% I klasa

16% II klasa

32% III klasa

21% IV klasa

12% V klasa

12% VI klasa i starsze