Web Content Display Web Content Display

Headquarters Nadleśnictwo Knyszyn
Nadleśnictwo Knyszyn
85 727 82 11
85 727 82 25

Al. Niepodległości 31
19-101 Mońki

 

 

Nadleśniczy
Piotr Gołembiewski
85 727 82 11
Zastępca Nadleśniczego
Maciej Dawidziuk
85 727 82 15, 606 664 306
Główny Księgowy
Mirosława Wyłuda
85 727 82 17, 604 950 291
Sekretarz Nadleśnictwa
Rafał Gawędzki
85 727 82 14, 669 695 780
Inżynier Nadzoru
Maciej Chotecki
576 722 750
Inżynier Nadzoru
Dariusz Andrulewicz
609 558 123

Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny

Nadleśnictwo
ALARMUJ w razie pożaru lasu
Phone number: 85 727 82 22, 797 989 670
Straż pożarna
Phone number: 998

Stanowisko ds. pracowniczych

Dorota Popławska
Starszy specjalista ds. pracowniczych
Phone number: 85 727 82 28, 502 394 437

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Teresa Rutkowska
Starszy specjalista ds. administracyjnych
Phone number: 85 727 82 11, 531 043 230
Mariusz Staniszewski
Specjalista ds. administracyjnych
Phone number: 85 727 82 16; 503 736 062
Lech Potocki
Robotnik pomocniczy
Phone number: 798 064 568
Irena Sak
Robotnik pomocniczy
Phone number: 517 543 919

Dział Finansowo-Księgowy

Izabela Olechno
Starszy Księgowy
Phone number: 85 727 82 23, 509 698 748
Małgorzata Burzyńska
Starszy Księgowy
Phone number: 85 716 26 11, 609 405 785
Katarzyna Kondrakiewicz
Księgowy
Phone number: 85 727 82 21, 605 609 552
Dariusz Kręciewski
Starszy specjalista służby leśnej ds. marketingu
Phone number: 85 727 82 27, 519 186 162

Dział Gospodarki Leśnej

Agnieszka Ledochowicz
Specjalista służby leśnej ds. marketingu i obrotu drewnem
Phone number: 85 727 82 27, 727 444 702
Ewa Lisiewicz
Starszy specjalista służby leśnej ds. stanu posiadania
Phone number: 85 727 82 19, 508 359 159
Anita Rusiecka
Specjalista służby leśnej ds. hodowli lasu
Phone number: 85 727 82 18
Alina Kuc
Specjalista służby leśnej ds. pozyskania drewna
Phone number: 85 727 82 10, 509 412 489
Grzegorz Hurko
Referent ds. Leśnej Mapy Numerycznej
Phone number: 85 727 82 19, 797 446 553

Posterunek Straży Leśnej

Mariusz Daniłowski
Starszy Strażnik Leśny p.f. Komendanta Posterunku Straży Leśnej
Phone number: 737 163 790
Mateusz Basista
Straznik leśny
Phone number: 517 786 830