Asset Publisher Asset Publisher

oferta edukacyjna

Nadleśnictwo Knyszyn w oparciu o Zarządzenie nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dn. 9 maja 2003r w sprawie wytycznych prowadzenia edukacji leśnej społeczeństwa zwraca się z prośbą do wszystkich zainteresowanych organizacją spotkań edukacyjnych na terenie nadleśnictwa o zapoznanie się i zastosowanie warunków zawartych w załączonym dokumencie „Porozumienie".

Odpowiednio zorganizowana współpraca uwzględniająca wskazane w Porozumieniu oraz Regulaminie kwestie BHP zagwarantuje uczestnikom spotkań, w tym także nauczycielom pełniącym funkcje opiekunów, odpowiednie warunki do nauki, rzetelną informację i przede wszystkim bezpieczeństwo.

W związku z ogłoszonym na terenie kraju stanem pandemii wywołanym wirusem SARS-CoV-2, zajęcia edukacyjne odbywają się w formie online.

 

Monika Szorc
Tel.: 85 727 82 10, 603 370 583
monika.szorc@bialystok.lasy.gov.pl