Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Knyszyn
Nadleśnictwo Knyszyn
85 727 82 11

Al. Niepodległości 31
19-101 Mońki


godziny pracy: 7:30 - 15:30 (od poniedziałku do piątku)


NIP: 5460000582


strona BIP: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-knyszyn

 

 

Nadleśniczy
Piotr Gołembiewski
85 727 82 11
Zastępca Nadleśniczego
Maciej Dawidziuk
85 727 82 15, 606 664 306
Główny Księgowy
Mirosława Wyłuda
85 727 82 17, 604 950 291
Sekretarz Nadleśnictwa
Rafał Gawędzki
85 727 82 14, 669 695 780
Inżynier Nadzoru
Maciej Chotecki
576 722 750
Inżynier Nadzoru
Dariusz Andrulewicz
609 558 123

Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny

Nadleśnictwo
ALARMUJ w razie pożaru lasu
Tel.: 797 989 670
Straż pożarna
Tel.: 998

Stanowisko ds. pracowniczych

Dorota Popławska
Starszy specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 85 727 82 28, 502 394 437

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Mariusz Staniszewski
Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: 85 727 82 16; 503 736 062
Filip Marcin Saczuk
Instruktor techniczny
Tel.: 661 755 382
Weronika Szlaga
Referent ds. administracyjnych
Tel.: 85 727 82 11; 576 542 284

Dział Finansowo-Księgowy

Izabela Olechno
Starszy Księgowy
Tel.: 85 727 82 23, 509 698 748
Małgorzata Burzyńska
Starszy Księgowy
Tel.: 85 716 26 11, 609 405 758
Katarzyna Kondrakiewicz
Starszy Księgowy
Tel.: 85 727 82 21, 605 609 552
Dariusz Kręciewski
Starszy specjalista służby leśnej ds. marketingu
Tel.: 85 727 82 22, 519 186 162

Dział Gospodarki Leśnej

Agnieszka Ledochowicz
Specjalista służby leśnej ds. marketingu i obrotu drewnem
Tel.: 85 727 82 27, 727 444 702
Ewa Lisiewicz
Starszy specjalista służby leśnej ds. stanu posiadania
Tel.: 85 727 82 19, 508 359 159
Anita Rusiecka
Specjalista służby leśnej ds. hodowli lasu
Tel.: 85 727 82 18, 694 620 220
Alina Kuc
Specjalista służby leśnej ds. pozyskania drewna
Tel.: 85 727 82 10, 509 412 489
Monika Szorc
Specjalista służby leśnej ds. ochrony przyrody i edukacji leśnej
Tel.: 85 727 82 18, 603 370 583
Piotr Harasim
Specjalista służby leśnej ds. ochrony lasu i LMN
Tel.: 85 727 82 19, 509 629 497
Katarzyna Zielenkiewicz
Referent ds. promocji
Tel.: 512 839 316

Posterunek Straży Leśnej

Mariusz Daniłowski
Starszy Strażnik Leśny p.f. Komendanta Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 737 163 790
Mateusz Basista
Straznik leśny
Tel.: 517 786 830
Michał Stasiewicz
Strażnik leśny
Tel.: 668 959 795