Wydawca treści Wydawca treści

Lasy prywatne

Nadzór nad lasami prywatnymi

Nadleśnictwo Knyszyn prowadzi nadzór w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa  na pow. 17751 ha. W zasięgu Nadleśnictwa Knyszyn znajdują się 2 starostwa, Mońki, Białystok , które na podstawie zawartego porozumienia powierzają  prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Nadleśnictwa Knyszyn.

Obowiązki i prawa właścicieli lasów wynikają z postanowień ustawy o lasach. Gospodarowanie w lasach prywatnych prowadzone jest przez właścicieli według uproszczonego planu urządzenia lasu lub decyzji starosty wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów. Dokumenty te określają także wielkość dopuszczalnego pozyskania drewna na danym terenie. Co istotne, właściciel lasu prywatnego może zgodnie z prawem zakazać wstępu na jego teren, oznaczając go odpowiednimi tablicami. Z uprawnienia tego właściciele lasów z reguły nie korzystają.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej.

Wykaz Leśniczych, Podleśniczych SL, którzy prowadzą nadzór w następujących gminach oraz  dyżurują w gminach. Kontakt telefoniczny jest możliwy od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Starostwo Mońki

1.     Leśniczy Mariusz Wojtulewicz prowadzi nadzór w lasach prywatnych w gminie Jaświły i Jasionówka. Kontakt z leśniczym można uzyskać pod numerem telefonu 609 558 044 lub spotkać się na dyżurze w gminie Jasionówka w każdy wtorek , w gminie Jaświły w każdą środę od 9:00 do 11.00.

2.     Leśniczy Jan Leszkowicz prowadzi nadzór w lasach prywatnych w gminie Mońki, oraz w gminie Knyszyn. Kontakt z leśniczym można uzyskać pod numerem telefonu 609-551-090 lub spotkać się w kancelarii leśniczego w Mońkach przy ul. Wojska Polskiego 11 w godz. 8.00-10.00 w każdy poniedziałek.

Dyżur w gminie Knyszyn w każdy czwartek od 8.00-10.00.

3.     Leśniczy Tomasz Gajewski, prowadzi nadzór w lasach prywatnych w gminie Goniądz. Kontakt z leśniczym można uzyskać pod numerem telefonu 509 757 270 lub spotkać się na dyżurze w gminie Goniądz w każdy poniedziałek od 8.00 do 10.00.

4.     Podleśniczy  SL Eugeniusz Wilczewski prowadzi nadzór w lasach prywatnych w gminie Trzcianne. Kontakt ze Specjalistą można uzyskać pod numerem telefonu  604 493 789 lub spotkać się na dyżurze w gminie  Trzcianne w każdy  wtorek  od 8.00 do 10.00.

5.     Podleśniczy SL Grzegorz Bagiński prowadzi nadzór w lasach prywatnych w gminie Krypno. Kontakt ze Specjalistą można uzyskać pod numerem telefonu  606 945 991 lub spotkać się na dyżurze w gminie Krypno w każdy czwartek od 9.00 do 11.00.

Starostwo Białystok

6.     Podleśniczy SL Grzegorz Bagiński prowadzi nadzór w lasach prywatnych w gminie Tykocin. Kontakt ze Specjalistą można uzyskać pod numerem telefonu  606 945 991 lub spotkać się na dyżurze w gminie Tykocin w każdy wtorek od 9.00 do 11.00.

7.     Leśniczy Janusz Tołczyk  prowadzi nadzór w lasach prywatnych w gminie Zawady Kontakt z leśniczym można uzyskać pod numerem telefonu 607 107 774 lub spotkać się na dyżurze w gminie Zawady  w każdy piątek od 8.00 do 10.00