Wydawca treści Wydawca treści

Obszary wyłączone

Nadleśnictwo Knyszyn wyznaczyło obszary ochrony ekosystemów reprezentatywnych w ramach krajobrazu (obszary wyłączone z użytkowania, obszary nieobjęte gospodarowaniem, "ONG").

Do obszarów wyłączonych z użytkowania zaliczono powierzchnie w stanie naturalnym lub zbliżonym do naturalnego:

  • których użytkowanie jest znacznie utrudnione, bądź nie racjonalne ekonomicznie;
  • rezerwaty przyrody co do których nadleśnictwo nie stwierdza potrzeby prowadzenia żadnych zadań w najbliższych latach.
  • drzewostany wyłączone z użytkowania na podstawie PZO dla obszarów Natura 2000;
  • powierzchnie siedlisk uznane za HCVF 3.1;
  • pozostawione na zrębach, do naturalnego rozpadu, kępy ekologiczne;
  • źródliska, śródleśne bagna itp