oferta edukacyjna

Zajęcia edukacyjne są skierowane do każdej grupy wiekowej. W zależności od potrzeb spotkania organizujemy w terenie, w sali edukacyjnej zlokalizowanej w szkółce leśnej, a także w placówkach. Tematyka zajęć jest dostosowana do potrzeb i wymagań uczestników.

Nadleśnictwo zwraca się z prośbą do wszystkich zainteresowanych organizacją spotkań edukacyjnych na terenie nadleśnictwa o zapoznanie się i zastosowanie się do dokumentów załączonych poniżej. Wypełnione dokumenty można dostarczyć osobiście, przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną najpóźniej 5 dni przed planowaną wizytą.

Odpowiednio zorganizowana współpraca uwzględniająca wskazane w Regulaminie kwestie zagwarantuje uczestnikom spotkań, w tym także nauczycielom pełniącym funkcje opiekunów, odpowiednie warunki do nauki, rzetelną informację i przede wszystkim bezpieczeństwo.

Dane kontaktowe:
Monika Szorc
Specjalista SL ds. ochrony przyrody i edukacji leśnej
Tel.: 85 727 82 18, 603 370 583
monika.szorc@bialystok.lasy.gov.pl