oferta edukacyjna

Zajęcia edukacyjne są skierowane do każdej grupy wiekowej. W zależności od potrzeb spotkania organizujemy w terenie, w sali edukacyjnej zlokalizowanej w szkółce leśnej, a także w placówkach. Tematyka zajęć jest dostosowana do potrzeb i wymagań uczestników.

Proponujemy następującą tematykę:

 1. Leśni tropiciele.
 2. Pali się!
 3. Dlaczego drzewa rosną tak wysoko?
 4. Boso przez las – zajęcia terenowe.
 5. Pomagamy ptakom przetrwać zimę.
 6. Poznaj las 5 zmysłami
 7. Poznaj Swój Las – biegi na orientację, zajęcia terenowe.
 8. Formy ochrony przyrody w Nadleśnictwie Knyszyn
 9. Od nasionka do drzewka. Poznaj szkółkę leśną – zajęcia terenowe
 10. Co leśnik robi wiosną/latem/jesienią/zimą?
 11. Leśny savoir-vivre, czyli jak zachowujemy się w lesie.
 12. Leśne eksperymenty i obserwacje.
 13. Płoty w lesie – sposoby zabezpieczania upraw leśnych.

Nadleśnictwo zwraca się z prośbą do wszystkich zainteresowanych organizacją spotkań edukacyjnych na terenie nadleśnictwa o zapoznanie się i zastosowanie się do dokumentów załączonych poniżej. Wypełnione dokumenty można dostarczyć osobiście, przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną najpóźniej 5 dni przed planowaną wizytą.

Odpowiednio zorganizowana współpraca uwzględniająca wskazane w Regulaminie kwestie zagwarantuje uczestnikom spotkań, w tym także nauczycielom pełniącym funkcje opiekunów, odpowiednie warunki do nauki, rzetelną informację i przede wszystkim bezpieczeństwo.

Dane kontaktowe:
Monika Szorc
Specjalista SL ds. ochrony przyrody i edukacji leśnej
Tel.: 85 727 82 18, 603 370 583
monika.szorc@bialystok.lasy.gov.pl