Wydawca treści Wydawca treści

Program „Zanocuj w lesie”

Program „Zanocuj w lesie” Puszcza Knyszyńska

Specjalnie dla miłośników bushcraftu i survivalu Nadleśnictwo Knyszyn wyznaczyło obszar leśny o powierzchni ponad 1500 ha. To miejsce, w którym może przenocować każdy, kto chce spędzić noc w lesie.

Lokalizacja widoczna jest również na mapie [http://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy] oraz z poziomu aplikacji Mbdl [https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.lasy.bdl&hl=pl&gl=US] (android) lub [https://apps.apple.com/us/app/mbdl/id1388815663] (iPhone), z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

  1. Regulaminem korzystania z obszaru [załącznik poniżej].
  2. Nadleśnictwo nie ma wyznaczonych miejsc do palenia ogniska na tym obszarze.
  3. Mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/  Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem.
  4. Zasadami bezpiecznego korzystania z lasu.
  5. Z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu: https://knyszyn.bialystok.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/iXfVMteLJEnq/content/zakazy-wstepu-do-lasu#.YIk6BKEwhPY
  6. W okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! 
    1. Terminy polowań zbiorowych znajdziesz na stronach internetowych Kół Łowieckich:

Koło Łowieckie Jarząbek: https://www.jarzabek.bialystok.pl/TERMINARZ_POLOWAN

Koło Łowieckie Trop: nie posiada strony internetowej. Na chwilę obecną nie ustalono terminarzu polowań.

  1. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza [załącznik poniżej] oraz przesłanie go na adres [monika.szorc@bialystok.lasy.gov.pl] nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: monika.szorc@bialystok.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Knyszyn przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

 

Link do anonimowej ankiety przeznaczonej dla wszystkich osób korzystających turystycznie i rekreacyjnie z lasów, nie tylko tych, którzy nocują w lesie w ramach Programu: http://personal.ewaluacja.eu/index.php/544185?lang=pl