Wydawca treści Wydawca treści

orlik

W ramach projektu staramy się poprawić warunki życia orlików krzykliwych i zwiększyć zasięg lęgów tego gatunku.

W ramach projektu staramy się poprawić warunki życia orlików krzykliwych i zwiększyć zasięg lęgów tego gatunku.

Projekt realizowany przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku wraz z Nadleśnictwami Białowieża, Browsk, Dojlidy, Hajnówka, Knyszyn, Waliły oraz Żednia we współpracy z Polskim Towarzystwem Ochrony Ptaków, Amphi Consult – firmą duńską posiadającą doświadczenie w pozyskiwaniu i obsłudze projektów dofinansowywanych ze środków UE, a także FPP Consulting – organizacją zajmującą się ochroną bioróżnorodności.
Głównym celem pięcioletniego projektu, rozpoczętego w styczniu 2010 roku jest zatrzymanie spadku i polepszenie stanu oraz zasięgu lęgowej populacji orlika krzykliwego w Puszczy Białowieskiej i Knyszyńskiej oraz wypracowanie i promocja modeli zrównoważonego gospodarowania krajobrazem dla danego gatunku do 2015 roku. W ramach projektu planowane jest również zaangażowanie i podniesienie świadomości ekologicznej wśród lokalnych społeczności, turystów oraz opracowanie poradników i dzielenie się wiedzą ze współpracownikami z Polski i Europy.
Planowanym efektem ekologicznym przedsięwzięcia jest odtworzenie kilkuset hektarów łąk, zwiększenie produktywności gatunku na obu obszarach, wzrost świadomości i wiedzy społeczeństwa oraz zapewnienie długotrwałej ochrony orlika krzykliwego.
Projekt finansowany jest przez Komisję Europejską, która przeznaczyła na ten cel blisko 15 mln złotych z Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w wysokości 4 mln złotych. Tym samym Projekt Ochrony orlika krzykliwego jest największym spośród 6 projektów wybranych do realizacji w 2009 roku przez Komisję Europejską.

Projekt "Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000" - jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu LIFE+ Przyroda oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.