Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie Lasu

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu jest gałęzią gospodarki leśnej, obejmującą pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin, pozyskanie choinek.

Grzyby fot. Ewelina Szklarzewska

 

Pozyskanie drewna planuje się zgodnie z 10-letnim tzw. operatem urządzeniowym. Plan ten określa maksymalną ilość drewna (etat) do pozyskania w okresie dziesięciu lat. Etat jest niższy niż przyrost drewna, toteż nie przekracza się możliwości produkcyjnych lasu. 

Pozyskane drewno pochodzi z : cięć rębnych (gdy zastępujemy stary drzewostan młodym pokoleniem) cięć pielęgnacyjnych (usuwających drzewa niepożądane i szkodliwe) oraz z cięć niezaplanowanych, które są konsekwencją wystąpienia klęsk żywiołowych. Na terenach, gdzie odbywa się ścinka drzew obecne są tablice informacyjne.